معرفی دانشکده هنر و معماری

این دانشکده از سال 1368 فعالیت خود را در یک خانه وقف شده به دانشگاه با دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته معماری آغاز نموده و در حال حاضر در مجموعه‌ای از خانه‌های سنتی که با حفظ اصالت هنری و معماری آن بازسازی شده است با 493 دانشجو و 25 عضو هیئت‌علمی به فعالیت خود در قالب گروه‌های آموزشی زیر ادامه می‌دهد. دانشکده هنر و معماری یزد در محله سنتی گلچینان و با مرمت چند عمارت قدیمی از جمله عمارت رسولیان و تغییر کاربری آن به دانشگاه ساخته شده است.
برنامه‌های آینده: تأسیس گروه مرمت به همراه راه‌اندازی رشته‌های دکتری معماری، کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی‌ارشد نقاشی، کارشناسی‌ارشد پژوهش هنرهای قرآنی و کارشناسی‌ارشد مرمت از برنامه‌های در شرف اقدام دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد می‌باشد.
این دانشکده در گرایش‌های مختلف آموزشی فعالیت می‌کند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
معماری -  - 12 -
شهرسازی - 1 3 4
نقاشی - - 3 2
جمع - 19 6

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
معماری مهندسی معماری 136 87 7 230
نقاشی نقاشی 77 27 - 104
شهرسازی مهندسی شهرسازی 90  - - 90
طراحی شهری - 35 - 35
برنامه ریزی شهری - 34 - 34
  جمع 303  183 7 493