تقویم آموزشی

جهت مشاهده تقویم آموزشی نیم‌سال اول و دوم سال تحصیلی 94-93 دانشگاه یزد به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

 

 

تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 95-94 دانشگاه یزد

 

 

تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 94-93 دانشگاه یزد

 

 

تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 94-93 دانشگاه یزد