معرفی

شرح وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی:
برگزاری و تنظیم و تصویب مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تهیه و تنظیم و نگهداری برنامه‌های مصوب آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مقررات مربوط به‌صورت کاتالوگ‌های معرفی دوره‌های تحصیلات تکمیلی

تهیه و ابلاغ تقویم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه‌های هفتگی و امتحانی دروس تحصیلات تکمیلی
نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برآورد نارسایی‌های آیین‌نامه‌ها و مصوبات و پیشنهاد راه‌حل به معاونت آموزشی دانشگاه
نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید‌الورود و دانش‌آموخته تحصیلات تکمیلی
انجام امور ثبت‌نام و امتحانات دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر‌اساس سیاست‌های متخذه
پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه
ارائه گزارش‌های لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسات بورس‌‌دهنده
انجام امور مربوط به تطبیق واحدهای درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش‌آموختگان از جهت رعایت تقسیم‌بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین‌نامه‌های مربوط
تهیه آمار دانش‌آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط
حفظ ونگهداری سوابق تحصیلی دانش‌آموختگان
انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور
وظایف شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
همکاری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیئت رییسه و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب

تدوین و پیشنهاد برنامه‌های مختلف آموزشی دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری، پیشنهاد تغییرات لازمدر نحوه اجرای برنامه‌های درسی، بررسی آیین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و اظهارنظر درباره آن‌ها،پیشنهاد طرح‌های مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به شورای دانشگاه، برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع شود.
بررسی کیفیت آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی فعال در این دوره‌ها
بررسی پیشنهاد تاسیس رشته‌ها و دوره‌های تکمیلی جدید موسسه
بررسی پیشنهادهای ارائه شده از شورای آموزشی پژوهشی دانشکده‌ها
تدوین گزارش‌های دوره‌ای و تحلیلی از وضعیت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راهکار عملی جهت بهبود وضعیت موجود