معرفی

معاونت آموزشي دانشگاه به همراه واحدهاي تابعه خود با استفاده از بهترين نيروهاي متخصص دانشگاه، در‌صدد تدوين و توسعه برنامه‌هايي است كه نيازهاي علمي، فني، حرفه‌اي و اجتماعي ميهن عزيزمان را برآورده ساخته و درجهت بهبود و ارتقاء شاخص‌هاي كيفي مرتبط با آموزش و شاخص‌هاي كمي مورد نظر دانشگاه، اجرای كامل ضوابط آموزشي در كليه دانشكده‌ها و گروه‌ها، توسعه مقاطع تحصيلات تكميلي، مركز آموزش‌های مجازی، توسعه دوره‌هاي آموزش آزاد، شناسايي و حفظ استعدادهاي درخشان، توسعه واحد پردیس دانشگاه، را جهت حفظ و ارتقاء جايگاه دانشگاه در بعد ملي و بين‌المللي فراهم آورد.
دانشگاه یزد منطبق با دستاوردهاي علمي و با تاكيد و توجه خاص برسند چشم‌انداز چند‌ساله و آرمان‌هاي اصيل خويش، مي‌تواند دستيابي به اهداف كلان خود را از جمله در زمينه فعاليت‌هاي آموزشي محقق سازد.
ما از كليه دانشجويان عزيز، فارغ‌التحصيلان گرامي، والدين معظم، دوستداران وعلاقمندانی كه به‌منظور آشنايي با مقررات و فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه به اين پايگاه مراجعه نموده‌اند، كمال تشكر و قدرداني نموده و اميدواريم كه به‌عنوان خدمتگزاري براي عزيزانمان در اين اجتماع عظيم و باشكوه خانواده دانشگاه یزد همواره شاهد افتخارات روزافزون فرزندان خود در كليه عرصه‌هاي علمي، تخصصي و آموزشي باشيم. (انشاالله)

اهم وظايف معاونت آموزشي دانشگاه، اداره كليه امور آموزشي دانشگاه، اجراي سياست‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آیين‌نامه‌هاي آموزشي، تدوين و اجراي مقررات و آیين‌نامه‌هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت دانشگاه، تدوين، به‌روز‌ رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه، نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده‌ها و مراكز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيئت‌علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف، اجراي دوره‌هاي آموزشي تخصصي كوتاه‌مدت براي متقاضيان خارج از دانشگاه مي‌باشد. در اين راستا مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه، اداره كل آموزش، مرکز استعدادهاي درخشان، مرکز آموزش‌هاي آزاد و مجازی، وظايف مربوط به خود را انجام مي‌دهند. به‌علاوه دفتر معاونت آموزشي وظيفه هماهنگي و ارتباط بين واحدهاي مرتبط، دانشكده‌ها و مراكز آموزشي و پاسخگويي به سئوالات را بر عهده دارد. دبيرخانه هيئت‌ مميزه نيز در حوزه معاونت آموزشي مستقر است و بررسي فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرایي اعضاي هيئت‌علمي در هر نيم‌سال تحصيلي در اين حوزه انجام مي‌شود.