تماس با ما

برای تماس با پردیس فنی و مهندسی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن دفتر ریاست پردیس فنی و مهندسی: ۳۱۲۳۳۹۶۰ ( ۰۳۵ )
  • تلفن دفتر معاونان پردیس فنی و مهندسی: ۳۱۲۳۲۴۴۸ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۶۹۹ ( ۰۳۵ )
  • Eng.yazd.ac.ir
  • Eng [at] offices.yazd.ac.ir

لطفا نام خود را وارد نمایید!
لطفا رایانامه خود را به درستی وارد نمایید!
لطفا پیام خود را وارد نمایید!
کد امنیتی   
لطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید!

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}