اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

مرشد رضا

رضا مرشد

استادیار
دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۸
morshed [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد

 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک

دکترا

 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک

بخش‌های آموزشی

مهندسی ژئوتکنیک و راه

مدیر بخش
مهندسی ژئوتکنیک و راه

حامد خانی سانیچ

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۵۵
khani [at] yazd.ac.ir

مهندسی سازه

مدیر بخش
مهندسی سازه

ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی

استادیار
-
a.eslami [at] yazd.ac.ir

مهندسی عمران- آب

مدیر بخش
مهندسی عمران- آب

محمد‌رضا هادیان

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۰
mr_hadian [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • احمدی ندوشن بهروز

  بهروز احمدی ندوشن

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
 • برخورداری بافقی کاظم

  کاظم برخورداری بافقی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  kbarkhordari [at] yazd.ac.ir
 • پورحسینی رضا

  رضا پورحسینی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  r_porhoseini [at] yazd.ac.ir
 • خبیری محمدمهدی

  محمدمهدی خبیری

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mkhabiri [at] yazd.ac.ir
 • فلاح تفتی مهدی

  مهدی فلاح تفتی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  fallah.tafti [at] yazd.ac.ir
 • مهرنهاد حمید

  حمید مهرنهاد

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  hmehrnahad [at] yazd.ac.ir
 • اخوان سیگاری یزد محمدحسین

  محمدحسین اخوان سیگاری یزد

  استادیار
  m.akhavan [at] yazd.ac.ir
 • اسعدی آزیتا

  آزیتا اسعدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  aasadi [at] yazd.ac.ir
 • اسلامی حسن‌آبادی ابوالفضل

  ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  a.eslami [at] yazd.ac.ir
 • امانیان نصرت‌الله

  نصرت‌الله امانیان

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  namanian [at] yazd.ac.ir
 • پوردارا هادی

  هادی پوردارا

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  h_pourdara [at] yazd.ac.ir
 • تجملیان حامد

  حامد تجملیان

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  h.tajammolian [at] yazd.ac.ir
 • حاذقیان محمد

  محمد حاذقیان

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
 • خانی سانیچ حامد

  حامد خانی سانیچ

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  khani [at] yazd.ac.ir
 • خداداد سریزدی مهدی

  مهدی خداداد سریزدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mkhodadad [at] yazd.ac.ir
 • رحیمی بندرآبادی حسینعلی

  حسینعلی رحیمی بندرآبادی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  h_rahimi [at] yazd.ac.ir
 • مختاری مریم

  مریم مختاری

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mokhtari [at] yazd.ac.ir
 • مرشد رضا

  رضا مرشد

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  morshed [at] yazd.ac.ir
 • هادیان محمد‌رضا

  محمد‌رضا هادیان

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mr_hadian [at] yazd.ac.ir
 • احمدیه یزدی مرتضی

  مرتضی احمدیه یزدی

  مربی
  دانشکده مهندسی عمران
  mahmadiyeh [at] yazd.ac.ir
 • حسینی محمد

  محمد حسینی

  مربی
  دانشکده مهندسی عمران
  mhos [at] yazd.ac.ir
 • شفیع‌زاده مهدی

  مهدی شفیع‌زاده

  مربی
  دانشکده مهندسی عمران
  mehdi.shafizadeh [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}