اخبار دانشکده[ بایگانی ]

 • استقبال بخش خصوصی از ارتباط میان صنعت و دانشگاه
  23 تیر

  استقبال بخش خصوصی از ارتباط میان صنعت و دانشگاه

  در راستای افزایش تعامل بین صنعت و دانشگاه جلسه ای با حضور مهندس محمدمهدی فنایی رییس هیئت مدیره شرکت الکترو کویر، دکتر رضا صراف عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دو نفر از پژوهشگران حوزه انرژی خورشیدی و تنی چند از مسئولین دانشگاه و دانشکده مهندسی برق در دانشگاه یزد برگزار شد.

 • مصرف برق خانگی در ایران ۳/۵ (سه ونیم) برابر استاندارد جهانی است
  13 تیر

  مصرف برق خانگی در ایران ۳/۵ (سه ونیم) برابر استاندارد جهانی است

  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد با توجه به وضعیت کنونی آب و برق در کشور گفت: میزان بارش کشور نسبت به دوره آبی سال گذشته (۲۲۶/۵ میلی‌متر) ۲۶/۴ (بیست و شش و ۴ دهم) درصد کاهش را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه حدود ۱۵ درصد از برق تولیدی در کشور برای تامین پیک مصرف از طریق سدهای آبی تامین می‌شود نیاز به کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف به شدت احساس می‌شود و اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به این امر توجه کنیم که طبق آمار، متوسط مصرف برق خانگی در ایران ۳/۵ (سه ونیم) برابر استاندارد جهانی است.

 • برگزاری دونشست علمی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد
  3 ارديبهشت

  برگزاری دونشست علمی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد

  با همکاری دفتر همکاری های علمی و بین المللی و دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد و حمایت بنیاد ملی نخبگان دو سخنرانی علمی با حضور مشاور ارشد شرکت Ernst & Young کشور استرالیا و محقق فوق دکترای دانشگاه Berkeley کالیفرنیا، در سالن شهیدصدوقی دانشگاه یزد برگزار شد.

 • اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه یزد از پایان نامه خود دفاع کرد
  15 اسفند

  اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه یزد از پایان نامه خود دفاع کرد

  سید حسین قناعتی اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه یزد از پایان نامه خود با عنوان "زمان بندی افق محدود انتقال در شبکه خطوط انتقال فرآورده های نفتی براساس راهکار کنترل پیش بین " روز شنبه دوازدهم اسفند ۹۶ با موفقیت دفاع کرد.

رییس دانشکده

صادقی محمد‌تقی

محمد‌تقی صادقی

دانشیار
بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۵
m.sadeghi [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی برق
 • مهندسی برق الکترونیک
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق مخابرات
 • مهندسی برق کنترل
 • مهندسی گرایش کنترل

کارشناسی ارشد

 • مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
 • مهندسی برق سیستم‌های قدرت
 • مهندسی برق مخابرات (سیستم)
 • مهندسی برق مخابرات (میدان)
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق کنترل
 • مهندسی گرایش کنترل

دکترا

 • مهندسی برق مخابرات (سیستم)
 • مهندسی برق مخابرات (میدان)
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق مخابرات

بخش‌های آموزشی

قدرت

مدیر بخش
قدرت

داود ابوترابی زارچی

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۵۴
d.abootorabi [at] yazd.ac.ir

مخابرات

مدیر بخش
مخابرات

عباسعلی حیدری

دانشیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۷
aheidari [at] yazd.ac.ir

الکترونیک و کنترل

مدیر بخش
الکترونیک و کنترل

هادی صفدرخانی

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۴
safdarkhani [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • ابوطالبی حمیدرضا

  حمیدرضا ابوطالبی

  استاد
  بخش برق مخابرات
  habutalebi [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی قاسم

  قاسم میرجلیلی

  استاد
  بخش برق مخابرات
  mirjalily [at] yazd.ac.ir
 • آقابزرگی مسعودرضا

  مسعودرضا آقابزرگی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
 • ابوطالبی وحید

  وحید ابوطالبی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  abootalebi [at] yazd.ac.ir
 • ابویی جمشید

  جمشید ابویی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  abouei [at] yazd.ac.ir
 • المدرسی سید محمدتقی

  سید محمدتقی المدرسی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  smta [at] yazd.ac.ir
 • تدین تفت علی‌اکبر

  علی‌اکبر تدین تفت

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  tadaion [at] yazd.ac.ir
 • حیدری عباسعلی

  عباسعلی حیدری

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  aheidari [at] yazd.ac.ir
 • سعادت رضا

  رضا سعادت

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  rsaadat [at] yazd.ac.ir
 • صادقی محمد‌تقی

  محمد‌تقی صادقی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  m.sadeghi [at] yazd.ac.ir
 • موحدی مسعود

  مسعود موحدی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  movahhedi [at] yazd.ac.ir
 • نخکش منصور

  منصور نخکش

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  nakhkash [at] yazd.ac.ir
 • آقایی شهرام

  شهرام آقایی

  استادیار
  بخش برق الکترونیک و کنترل
  aghaei [at] yazd.ac.ir
 • ابوترابی زارچی داود

  داود ابوترابی زارچی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  d.abootorabi [at] yazd.ac.ir
 • ابوئی علی

  علی ابوئی

  استادیار
  بخش برق الکترونیک و کنترل
  aliabooee [at] yazd.ac.ir
 • ارجمندی حمیدرضا

  حمیدرضا ارجمندی

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  arjmandi [at] yazd.ac.ir
 • تودجی حمیدرضا

  حمید‌رضا تودجی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  toodeji [at] yazd.ac.ir
 • جهانبانی اردکانی فاطمه

  فاطمه جهانبانی اردکانی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  jahanbani [at] yazd.ac.ir
 • دامکی علی‌آباد علی‌اکبر

  علی‌اکبر دامکی علی‌آباد

  استادیار
  بخش برق قدرت
  alidamaki [at] yazd.ac.ir
 • دوست‌حسینی روح‌الله

  روح‌الله دوست‌حسینی

  استادیار
  بخش برق الکترونیک و کنترل
  dosthosseini [at] yazd.ac.ir
 • ذوفقاری محمد

  محمد ذوفقاری

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  zoofaghari [at] yazd.ac.ir
 • زینل‌پور یزدی زلفا

  زلفا زینل‌پور یزدی

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  zeinalpour [at] yazd.ac.ir
 • سعیدی سورک حمید

  حمید سعیدی سورک

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  saeedi [at] yazd.ac.ir
 • شاه‌نظری مصطفی

  مصطفی شاه‌نظری

  استادیار
  بخش برق قدرت
  shahnazari [at] yazd.ac.ir
 • صدیقی علیرضا

  علیرضا صدیقی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  sedighi [at] yazd.ac.ir
 • غفور‌زاده یزدی علی

  علی غفور‌زاده یزدی

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  aghafoorzadeh [at] yazd.ac.ir
 • قانعی یخدان حسین

  حسین قانعی یخدان

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  hghaneiy [at] yazd.ac.ir
 • مزیدی محمدرضا

  محمدرضا مزیدی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  mrmazidi [at] yazd.ac.ir
 • میرزایی احمد

  احمد میرزایی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  mirzaei [at] yazd.ac.ir
 • میروکیلی علی

  علی میروکیلی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  ali.mirvakili [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}