اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

امیریان قاسم

قاسم امیریان

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
gamirian [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 • مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
 • مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

دکترا

 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (مکانیک جامدات)
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک-کنترل و ارتعاشات)

بخش‌های آموزشی

دینامیک و کنترل

مدیر بخش
دینامیک و کنترل

محمدمهدی جلیلی

دانشیار
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۳
jalili [at] yazd.ac.ir

جامدات و ساخت

مدیر بخش
جامدات و ساخت

محمدمهدی ابوترابی زارچی

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۴
abootorabi [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • ابراهیمی سعید

  سعید ابراهیمی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  ebrahimi [at] yazd.ac.ir
 • بزرگ سید محمد

  سید محمد بزرگ

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  bozorg [at] yazd.ac.ir
 • جلیلی بهابادی محمد‌مهدی

  محمد‌مهدی جلیلی بهابادی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  jalili [at] yazd.ac.ir
 • دشتی رحمت‌آبادی اصغر

  اصغر دشتی رحمت‌آبادی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  dashti [at] yazd.ac.ir
 • دهقان علی‌اکبر

  علی‌اکبر دهقان

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  adehghan [at] yazd.ac.ir
 • رفیعیان منصور

  منصور رفیعیان

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  rafeeyan [at] yazd.ac.ir
 • سفید محمد

  محمد سفید

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  mhsefid [at] yazd.ac.ir
 • شفیعی علیرضا

  علیرضا شفیعی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  arshafiei [at] yazd.ac.ir
 • طالبی شهرام

  شهرام طالبی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  talebi_s [at] yazd.ac.ir
 • فتوحی فیروز‌آبادی علیرضا

  علیرضا فتوحی فیروز‌آبادی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  afotuhi [at] yazd.ac.ir
 • کلانتر ولی

  ولی کلانتر

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  vkalantar [at] yazd.ac.ir
 • ابوترابی زارچی محمدمهدی

  محمدمهدی ابوترابی زارچی

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  abootorabi [at] yazd.ac.ir
 • امیریان قاسم

  قاسم امیریان

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  gamirian [at] yazd.ac.ir
 • خداداد سریزدی محمود

  محمود خداداد سریزدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  khodadad [at] yazd.ac.ir
 • عزیزی تفتی روح‌الله

  روح‌الله عزیزی تفتی

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  azizitafti [at] yazd.ac.ir
 • فاضل محمد‌رضا

  محمد‌رضا فاضل

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  mfazel [at] yazd.ac.ir
 • فقیه خراسانی احمد‌رضا

  احمد‌رضا فقیه خراسانی

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  faghih [at] yazd.ac.ir
 • مزیدی عباس

  عباس مزیدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  amazidi [at] yazd.ac.ir
 • نظری محمد‌رضا

  محمد‌رضا نظری

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  mnazari [at] yazd.ac.ir
 • هنرور محمد‌هادی

  محمد‌هادی هنرور

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}