آزمایشگاه ترمودینامیک مهندس مهدی افشارنیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات مهندس فاطمه‌السادات حسینی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک
آزمایشگاه مقاومت مصالح مهندس فاطمه‌السادات حسینی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک
آزمایشگاه کنترل اتوماتیک مهندس مهدی افشارنیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک
کارگاه اتومکانیک مهندس خسرو سفلایی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک
کارگاه تاسیسات مهندس خسرو سفلایی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک
کارگاه جوشکاری و ورق‌کاری مهندس خسرو سفلایی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۲
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک
کارگاه ماشین ابزار مهندس خسرو سفلایی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۸
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}