ابراهیمی سعید

سعید ابراهیمی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه اشتوتگارت مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ دانشگاه تهران مهندسی مکانیک
کارشناسی ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ دانشگاه شیراز مهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵۱۳۹۶دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
۱۳۸۸۱۳۸۹دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک پیشرفته
محاسبات عددی پیشرفته
دینامیک محاسباتی پیشرفته
رباتیک پیشرفته
دینامیک محاسباتی
طراحی مکانیزم‌ها
رباتیک
ارتعاشات
دینامیک
استاتیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
دینامیک سیستم‌های چند جسمی
رباتیک
بهینه‌سازی و طراحی مکانیزم‌ها
ارتعاشات

اطلاعات تماس

ebrahimi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ebrahimi
https://pws.yazd.ac.ir/ebrahimi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}