ابوترابی زارچی محمدمهدی

محمدمهدی ابوترابی زارچی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
کارشناسی ۱۳۷۹ ۱۳۸۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هیدرولیک و پنوماتیک
ریاضی مهندسی
طراحی قید و بندها
استاتیک و مقاومت مصالح

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ماشین‌کاری سنتی و مدرن
مهندسی آلتراسونیک
هیدرولیک و پنوماتیک
روش‌های ساخت

اطلاعات تماس

abootorabi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/abootorabi
https://pws.yazd.ac.ir/abootorabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}