بزرگ سید محمد

سید محمد بزرگ

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۲ ۱۳۷۹ دانشگاه سیدنی استرالیا مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۷ دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمشاور رفاهی رئیس دانشگاه
۱۳۹۲۱۳۹۶دانشگاه یزددبیر شورای سیاست‌گذاری دانشگاه
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزددبیر شورای رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه
۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه یزددبیر هيئت ممیزه دانشگاه
۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی دانشگاه
۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی
۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه یزدرییس گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل اتوماتیک
کنترل پیشرفته
ترکیب اطلاعات
طراحی اجزای مکانیکی
سیستم‌های اندازه‌گیری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
كنترل مقاوم
تركیب اطلاعات
مکاترونیک
طراحی مكانیكی

اطلاعات تماس

bozorg [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/bozorg
https://pws.yazd.ac.ir/bozorg ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}