جلیلی بهابادی محمد‌مهدی

محمد‌مهدی جلیلی بهابادی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش دینامیک و کنترل
۱۳۹۲۱۳۹۵دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
دینامیک
طراحی اجزا
مقاومت مصالح
ارتعاشات
ریاضیات مهندسی
دینامیک خودرو
آنالیز مودال
ارتعاشات غیرخطی
سیستم‌های دینامیکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
دینامیک ارتعاشات
مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی

اطلاعات تماس

jalili [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/jalili
https://pws.yazd.ac.ir/jalili ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}