خداداد سریزدی محمود

محمود خداداد سریزدی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۶۴ ۱۳۶۹ دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا مکانیک جامدات
کارشناسی ارشد ۱۳۶۲ ۱۳۶۴ دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا مکانیک جامدات
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۲ دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا مکانیک جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه یزدرییس مجتمع فنی و مهندسی
۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه یزدرییس مجتمع فنی و مهندسی
۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه یزدرییس دانشکده مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
الاستیسیته
مکانیک محیط‌های پیوسته
اجزای محدود
المان‌های مرزی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مسائل معکوس
روش‌های عددی المان مرزی و اجزای محدود
بهینه‌سازی

اطلاعات تماس

khodadad [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/khodadad
http://pws.yazd.ac.ir/khodadad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}