دشتی رحمت‌آبادی اصغر

اصغر دشتی رحمت‌آبادی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۶۶ ۱۳۷۰ انستیتوی تکنوژی هند- رورکی مهندسی مکانیک (طراحی ماشین)
کارشناسی ارشد ۱۳۵۹ ۱۳۶۱ انستیتوی مرکزی طراحی ابزار (C.I.T.D) حیدرآباد- هند مهندسی مکانیک (طراحی ابزار)
کارشناسی ۱۳۵۵ ۱۳۵۹ دانشگاه صنعتی جواهر لعل نهرو- حیدر آباد- هند (J.N.T.U) مهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدریاست گروه مهندسی مکانیک
۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه یزدنماینده تحصیلات تکمیلی گروه مکانیک
۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه یزدمعاونت آموزشی گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک
دینامیک ماشین
طراحی مکانیزم‌ها
یاتاقان و روغن‌کاری
دینامیک پیشرفته
هیدرودینامیک روغن‌کاری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تریبولژی
یاتاقان‌ها و روان‌کاری

اطلاعات تماس

dashti [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/dashti
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}