دهقان علی‌اکبر

علی‌اکبر دهقان

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۶۹ ۱۳۷۳ دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ۱۳۶۵ ۱۳۶۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۴ دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدرئیس پردیس فنی و مهندسی
۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک
۱۳۷۶۱۳۸۲دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشگاه
۱۳۷۴۱۳۷۵دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
CFD
انتقال حرارت جابجایی
تحلیل اگزرژی
ترمودینامیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
روش‌های تجربی در انتقال حرارت و جریان سیال
انرژی‌های تجدید‌پذیر
دینامیک سیالات محاسباتی

اطلاعات تماس

adehghan [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/adehghan
https://pws.yazd.ac.ir/adehghan ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}