رفیعیان منصور

منصور رفیعیان

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۲ ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدسرپرست معاونت پژوهشی پردیس فنی و مهندسی
۱۳۹۵تاکنونرئیس مرکز تحقیقات مهندسی۱۳۸۱
۱۳۸۶دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارتعاشات و دینامیک
ریاضی پیشرفته ۱
کنترل اتوماتیک
مقاومت ۱، ۲، ۳
سیستم‌های اندازه‌گیری
ارتعاشات سیستم‌های ممتد
ارتعاشات اتفاقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارتعاشات و دینامیک
کنترل مقاوم

اطلاعات تماس

rafeeyan [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/rafeeyan
https://pws.yazd.ac.ir/rafeeyan ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}