سفید محمد

محمد سفید

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۴ ۱۳۸۰ دانشگاه صنعتی اصفهان مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۵ ۱۳۶۷ دانشگاه صنعتی اصفهان مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ۱۳۵۷ ۱۳۶۴ دانشگاه صنعتی اصفهان مکانیک حرارت و سیالات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنونپردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه
۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه یزدرییس دانشکده فنی و مهندسی
۱۳۸۶۱۳۸۷دانشگاه یزدمعاونت دانشکده فنی و مهندسی
۱۳۷۸۱۳۸۶دانشگاه یزدمدیر دفتر نظارت و ارزیابی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات ۱، ۲
انتقال حرارت ۱، ۲
نیروگاه‌های حرارتی
آیرودینامیک
ترمودینامیک
ریاضیات پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هیدرودینامیک ذرات هموار
جریان و انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی
جریان و انتقال حرارت سیال با استفاده از شبکه بولتزمن

اطلاعات تماس

mhsefid [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sefid
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۰
( 035 )   ۳۸۲۱۲۸۷۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}