فقیه خراسانی احمد‌رضا

احمد‌رضا فقیه خراسانی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک سیالات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳تاکنونپارک علم و فناوری یزدمعاون فناوری
۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه یزدرییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
۱۳۹۰۱۳۹۰پارک علم و فناوری یزدمعاون پشتیبانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انتقال حرارت ۱، ۲
ترموديناميک ۱، ۲
آزمایشگاه ترمودینامیک
سیالات ۱
پدیده‌های انتقال
ماشین‌های حرارتی
نيروگاه حرارتي
موتورهای احتراق داخلی
روش تحقیق
ترمودینامیک پیشرفته
انرژی‌های تجدید‌پذیر
طراحی سیستم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
انرژی‌های تجدید‌پذیر
نیروگاه‌های حرارتی
دینامیک سیالات محاسباتی
دینامیک سیالات تجربی
بیو مکانیک

اطلاعات تماس

faghih [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/faghih
https://pws.yazd.ac.ir/faghih ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}