مزیدی عباس

عباس مزیدی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۹ دانشگاه شیراز مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۰ ۱۳۸۳ دانشگاه یزد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
کارشناسی ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ دانشگاه شیراز مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک پیشرفته
آئروالاستیسیته
سیستم‌های دینامیکی
دینامیک ماشین
دینامیک
ارتعاشات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آئروالاستیسیته
سازه‌های انعطاف پذیر
دینامیک و ارتعاشات
مسائل معکوس

اطلاعات تماس

amazidi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/amazidi
https://pws.yazd.ac.ir/mazidi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}