نظری محمد‌رضا

محمد‌رضا نظری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی اصفهان تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۸ ۱۳۷۱ دانشگاه صنعتی اصفهان تبدیل انرژی
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان مکانیک حرارت سیالات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیالات ۱، ۲
ریاضی مهندسی
دینامیک گازها
مقدمه‌ای بر سیالات محاسباتی
مکانیک محیط‌های پیوسته
انتقال حرارت هدایتی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جریان‌های متلاطم
روش‌های افزایش انتقال حرارت
دینامیک سیالات محاسباتی

اطلاعات تماس

mnazari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/nazari
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}