هنرور محمد‌هادی

محمد‌هادی هنرور

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ انستیتوی تکنولوژی توکیو مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک- بیومکانیک
کارشناسی ۱۳۷۹ ۱۳۸۵ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک- جامدات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک
دینامیک ماشین
بهینه‌سازی
بیومکانیک راه رفتن
بیومکانیک شغلی
محاسبات عددی پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بیومکانیک
حرکات انسان، کنترل وضعیت بدن و تعادل، بیومکانیک راه رفتن
ابزارهای حرکتی متصل به بدن
دینامیک سیستم‌های غیر خطی

اطلاعات تماس

HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/HadiHonarvar
http://www.hadihonarvar.com ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}