کلانتر ولی

ولی کلانتر

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۶۸ ۱۳۷۴ دانشگاه تربیت مدرس تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۲ ۱۳۶۸ دانشگاه صنعتی اصفهان تبدیل انرژی
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۲ دانشگاه صنعتی اصفهان تبدیل انرژی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۷تاکنوندانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی مركز پژوهشی انرژی‌های تجديدپذير
۱۳۹۰تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی انرژی مرکز تحقیقات مهندسی یزد
۱۳۹۰تاکنوندانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت نفت
۱۳۹۰تاکنوندانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت گاز
۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انرژی‌های تجدیدپذیر
سیستم‌های انتقال آب
مهندسی محیط زیست

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی آلودگی هوا
پخش گازهای سنگین انرژی‌های تجدیدپذیر آب و فاضلاب

اطلاعات تماس

vkalantar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/vkalantar
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۲
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}