مهدی افشارنیا کارشناس
afsharnia [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
مینو پشنگ پیشه مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک
m.pashangpishe [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲ -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
جنتی مهدی
مهدی جنتی کارشناس کارگاه جوشکاری
m.janati [at] staff.yazd.ac.ir -
کارگاه جوشکاری، جنب ساختمان فنی ۱ -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
سفلایی خسرو
خسرو سفلایی کارشناس
kh.soflaei [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان فنی ۲ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
عمادی سید یوسف‌الدین
سید یوسف‌الدین عمادی کارشناس کارگاه جوشکاری
y.emadi [at] staff.yazd.ac.ir -
کارگاه جوشکاری، جنب ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
میرحسینی فاطمه‌السادات
فاطمه‌السادات میرحسینی کارشناس
f.mirhosseini [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}