اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

قاسمی بنادکوکی صادق

صادق قاسمی بنادکوکی

دانشیار
بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۰
sghasemi [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی معدن
 • اکتشاف معدن
 • استخراج معدن
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ
 • متالورژی صنعتی

کارشناسی ارشد

 • اکتشاف نفت
 • اکتشاف معدن
 • استخراج معدن
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ
 • شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دکترا

 • اکتشاف معدن
 • استخراج معدن
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ
 • مهندسی مواد و متالورژی

بخش‌های آموزشی

معدن استخراج

مدیر بخش
معدن استخراج

مهدی نجفی

استادیار بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۳۴
mehdinajafi [at] yazd.ac.ir

معدن اکتشاف

مدیر بخش
معدن اکتشاف

امین حسین‌مرشدی

استادیار بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۱۵
morshedy [at] yazd.ac.ir

مواد متالورژی صنعتی

مدیر بخش
مواد متالورژی صنعتی

حمیدرضا کریمی زارچی

استادیار بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۵
karimizarchi [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • انصاری عبدالحمید

  عبدالحمید انصاری

  دانشیار
  بخش معدن اکتشاف
  h.ansari [at] yazd.ac.ir
 • قاسمی بنادکوکی صادق

  صادق قاسمی بنادکوکی

  دانشیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  sghasemi [at] yazd.ac.ir
 • غلام‌نژاد جواد

  جواد غلام‌نژاد

  دانشیار
  بخش معدن استخراج
  j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
 • فاتحی مرجی محمد

  محمد فاتحی مرجی

  دانشیار
  بخش معدن استخراج
  mfatehi [at] yazd.ac.ir
 • قربانی احمد

  احمد قربانی

  دانشیار
  بخش معدن اکتشاف
  aghorbani [at] yazd.ac.ir
 • کلانتر مهدی

  مهدی کلانتر

  دانشیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  mkalantar [at] yazd.ac.ir
 • کوهساری امیرحسین

  امیرحسین کوهساری

  دانشیار
  بخش معدن اکتشاف
  kohsary [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌تراب فرهاد

  فرهاد محمد‌تراب

  دانشیار
  بخش معدن اکتشاف
  fmtorab [at] yazd.ac.ir
 • مشرقی علیرضا

  علیرضا مشرقی

  دانشیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  amashreghi [at] yazd.ac.ir
 • مصلایی‌پور یزدی مسعود

  مسعود مصلایی‌پور یزدی

  دانشیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  mosal [at] yazd.ac.ir
 • یاراحمدی بافقی علیرضا

  علیرضا یاراحمدی بافقی

  دانشیار
  بخش معدن استخراج
  ayarahmadi [at] yazd.ac.ir
 • حسنی سعید

  سعید حسنی

  استادیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  hasani [at] yazd.ac.ir
 • حسین‌مرشدی امین

  امین حسین‌مرشدی

  استادیار
  بخش معدن اکتشاف
  morshedy [at] yazd.ac.ir
 • دهقان سیمکانی رضا

  رضا دهقان سیمکانی

  استادیار
  بخش معدن استخراج
  rdehghans [at] yazd.ac.ir
 • سیف‌الدینی امیر

  امیر سیف‌الدینی

  استادیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  seifoddini [at] yazd.ac.ir
 • مجتهد‌زاده سید حسین

  سید حسین مجتهد‌زاده

  دانشیار
  بخش معدن اکتشاف
  hmojtahed [at] yazd.ac.ir
 • غریبی خداکرم

  خداکرم غریبی

  استادیار
  بخش معدن استخراج
  khgharibi [at] yazd.ac.ir
 • کریمی زارچی حمید‌رضا

  حمید‌رضا کریمی زارچی

  استادیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  karimizarchi [at] yazd.ac.ir
 • مشرفی‌فر مسعود

  مسعود مشرفی‌فر

  استادیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  moshrefifar [at] yazd.ac.ir
 • میرزائیان لردکیوان یوسف

  يوسف ميرزائيان لردکيوان

  استادیار
  بخش معدن استخراج
  mirzaeian [at] yazd.ac.ir
 • نادری حجت

  حجت نادری

  استادیار
  بخش معدن استخراج
  naderi [at] yazd.ac.ir
 • نجفی مهدی

  مهدی نجفی

  استادیار
  بخش معدن استخراج
  mehdinajafi [at] yazd.ac.ir
 • نوری محسن

  محسن نوری

  استادیار
  بخش مواد متالورژی صنعتی
  m.nouri [at] yazd.ac.ir
 • پور‌قاسمی ساغند مهدی

  مهدی پور‌قاسمی ساغند

  استادیار
  بخش معدن استخراج
  mpourghasemi [at] yazd.ac.ir
 • دباغ علی

  علی دباغ

  مربی
  بخش معدن استخراج
  dabagh [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}