مصطفوی سید اکبر

سید اکبر مصطفوی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر شبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر شبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۷ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌سازی پیشرفته
تجارت الکترونیکی
اصول فناوری اطلاعات
فشرده‌سازی اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های چندرسانه‌ای
شبکه‌های بی‌سیم
سیستم‌های توزیعی

اطلاعات تماس

a.mostafavi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mostafavi
https://sites.google.com/site/seyedakbarmostafavi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}