جهانگرد رفسنجانی امیر

امیر جهانگرد رفسنجانی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۳ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ دانشگاه شهید بهشتی مهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ساختمان داده‌ها
آزمایشگاه پایگاه داده
مهندسی اینترنت
امنیت پایگاه داده

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پایگاه داده‌ها
داده‌های نیم ساخت‌مند
مهندسی وب
ساختمان داده‌ها

اطلاعات تماس

jahangard [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/jahangard
https://pws.yazd.ac.ir/jahangard ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}