زارع بیدکی علیمحمد

علیمحمد زارع بیدکی

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ دانشگاه تهران مهندسی نرم‌افزار
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ دانشگاه تهران معماری کامپیوتر
کارشناسی ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتی اصفهان سخت‌افزار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری با سرعت بالا
شبکه‌های کامپیوتری
برنامه‌نویسی پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بازیابی اطلاعات وب (موتورهای جستجو)
شبکه‌های کامپیوتری
پردازش زبان طبیعی (NLP)

اطلاعات تماس

alizareh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zareh
https://pws.yazd.ac.ir/zareh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}