پژوهان محمد‌رضا

محمد‌رضا پژوهان

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۹ دانشگاه USM مالزی و دانشگاه NUS سنگاپور علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ۱۳۶۹ ۱۳۷۴ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۰۱۳۹۲دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها
مفاهیم و تکنیک‌های داده‌کاوی
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
اصول طراحی کامپایلرها
برنامه‌نویسی شی‌گرا

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
داده‌کاوی و استخراج دانش
پردازش داده‌های پزشکی
پایگاه داده‌ها و داده‌های حجیم
حفظ محرمانگی در انتشار داده‌ها
مهندسی مجدد فرآیندها

اطلاعات تماس

pajoohan [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/pajoohan
https://pws.yazd.ac.ir/pajoohan ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}