شتابی مهران

مهران شتابی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی سخت افزار
کارشناسی ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی اصفهان معماری کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری کامپیوتر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های کامپیوتری
معماری کامپیوتر
طراحی دیجیتال

اطلاعات تماس

mshetabi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/shetabi
https://pws.yazd.ac.ir/shetabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}