صرام مهدی‌آقا

مهدی‌آقا صرام

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۵۵ ۱۳۵۸ دانشگاه ولز بریتانیا علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۵۳ ۱۳۵۵ دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا علوم کامپیوتر
کارشناسی ۱۳۵۳ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی اینترنت
مهندسی نرم‌افزار

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مهندسی نرم‌افزار
شبکه‌های کامپیوتری

اطلاعات تماس

mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sarram
https://pws.yazd.ac.ir/sarram ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}