طهماسبی محمد

محمد طهماسبی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی نرم‌افزار
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۲ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی سخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۹۱۳۹۲دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی
۱۳۸۸۱۳۸۹دانشگاه یزدمعاون مدیریت تحصیلات تکمیلی
۱۳۷۸۱۳۸۷دانشگاه یزدمعاون آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی نرم‌افزار
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی
اصول طراحی پایگاه داده
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
برنامه‌سازی پیشرفته
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
ساختمان داده
آزمایشگاه پایگاه‌ داده

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مهندسی نرم‌افزار و شی‌گرایی
سیستم‌های هوشمند یادگیری و علوم‌شناختی
داده‌کاوی
مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی و هوش تجاری

اطلاعات تماس

tahmasebi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/tahmasebi
https://pws.yazd.ac.ir/tahmasebi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}