ظریف‌زاده سجاد

سجاد ظریف‌زاده

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۱ دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات گسسته
سیستم عامل
سرویس‌های اینترنتی
سیستم عامل پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
وب و سرویس‌های اینترنتی
محاسبات مبتنی بر موبایل
تئوری علوم کامپیوتر و نظریه بازی

اطلاعات تماس

szarifzadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zarifzadeh
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}