قاسم‌زاده محمد

محمد قاسم‌زاده

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه ترییر و پتسدام آلمان علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی کامپیوتر - هوش ماشین و رباتیک
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۸ دانشگاه شیراز علوم و مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش زبان‌های طبیعی
طراحی و تحلیل الگوریتم پیشرفته
نمایش دانش و سیستم خبره
پردازش تصاویر دیجیتال
مبانی هوش مصنوعی
رباتیک (برنامه‌ریزی ربات‌ها)
ذخیره و بازیابی اطلاعات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش زبان طبیعی
طراحی و تحلیل الگوریتم پیشرفته
نمایش دانش و سیستم خبره
پردازش تصاویر دیجیتال
سیستم‌های هوشمند
رباتیک (برنامه‌ریزی ربات‌ها)
بازیابی هوشمند اطلاعات

اطلاعات تماس

m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ghasemzadeh
https://pws.yazd.ac.ir/ghasemzadeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}