لطیف علیمحمد

علیمحمد لطیف

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۹۰ دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق الکترونیک
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
۱۳۹۳۱۳۹۶دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه یزدمعاون مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدارهای الکتریکی
ریاضیات مهندسی
محاسبات عددی
مدارهای منطقی
پردازش تصویر
رمز نگاری
پردازش سیگنال‌های دیجیتال
ساختمان گسسته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش تصاویر دیجیتال
پنهان‌سازی داده‌ها

اطلاعات تماس

alatif [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/latif
https://pws.yazd.ac.ir/latif ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}