میزانیان کیارش

کیارش میزانیان

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۴ دانشگاه علم و صنعت ایران شبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی شریف معماری کامپیوتر
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
۱۳۸۵۱۳۹۴دانشگاه یزدمربی تیم‌ها در مسابقات برنامه‌نویسی ACM

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری
امنیت شبکه‌های کامپیوتری
مدل‌سازی شبکه‌های کامپیوتری
تأمین کیفیت در شبکه‌های کامپیوتری
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی اینترنت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی تحلیلی سیستم‌های ارتباطی
امنیت شبکه
شبکه‌های نظیر به نظیر
معماری اینترنت و طراحی پروتکل‌های شبکه
تئوری و الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی

اطلاعات تماس

k.mizanian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mizanian
http://kiarash.net ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}