نیک‌زر مجید

مجید نیک‌زر

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ دانشگاه شیراز هوش ماشین و رباتیک
کارشناسی ۱۳۷۱ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری کامپیوتر
مدار منطقی
زبان ماشین و برنامه‌نویسی سیستم
ذخیره و بازیابی اطلاعات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش گفتار
پردازش تصویر

اطلاعات تماس

mnikzar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/nikzar
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}