مدیر گروه مهندسی کامپیوتر،عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
درهمی ولی
ولی درهمی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
vderhami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/derhami
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
رئیس بخش نرم‌افزار
زارع چاهوکی محمد‌علی
محمد‌علی زارع چاهوکی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
chahooki [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/chahooki
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
رئیس بخش فناوری اطلاعات،عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
مصطفوی سید اکبر
سید اکبر مصطفوی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.mostafavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mostafavi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۵
رئیس بخش هوش مصنوعی
یزدیان دهکردی مهدی
مهدی یزدیان دهکردی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
yazdian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/yazdian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۲
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}