ایزد‌پناه ربابه
ربابه ایزد‌پناه تفتی مسئول دفتر گروه کامپیوتر
r.izadpanah [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}