اخبار گروه[ بایگانی ]

مدیر گروه

هادی‌زاده محسن

محسن هادی‌زاده

استادیار
گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۳
hadizadeh [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی نساجی (پوشاک)
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
 • مهندسی نساجی- مهندسی الیاف
 • مهندسی نساجی- مهندسی فناوری نساجی
 • مهندسی نساجی- مهندسی منسوجات صنعتی
 • مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

کارشناسی ارشد

 • مهندسی ساختارهای نانولیفی
 • مهندسی نساجی- نانو بیو منسوجات
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
 • مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

دکترا

 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی

بخش‌های آموزشی

فناوری نساجی

مدیر بخش
فناوری نساجی

حسن‌آقا مشروطه

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۴۳
mashroteh [at] yazd.ac.ir

شیمی نساجی

مدیر بخش
شیمی نساجی

محمد خواجه مهریزی

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۱
mkhajeh [at] yazd.ac.ir

پوشاک

مدیر بخش
پوشاک

پدرام پیوندی

دانشیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۷۰
peivandi [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • بیدکی سید منصور

  سید منصور بیدکی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  smbidoki [at] yazd.ac.ir
 • پیوندی پدرام

  پدرام پیوندی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  peivandi [at] yazd.ac.ir
 • توانایی محمد‌علی

  محمد‌علی توانایی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir
 • خواجه مهریزی محمد

  محمد خواجه مهریزی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  mkhajeh [at] yazd.ac.ir
 • رویا دستجردی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
 • علمدار یزدی علی‌اصغر

  علی‌اصغر علمدار یزدی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  aalamdar [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی سید عباس

  سید عباس میرجلیلی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  amirjalili [at] yazd.ac.ir
 • احمدی محمد‌صالح

  محمد‌صالح احمدی

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
 • اختیاری اسفندیار

  اسفندیار اختیاری

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
 • زارع مهرجردی ابوالفضل

  ابوالفضل زارع مهرجردی

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  a.zare [at] yazd.ac.ir
 • سلطان‌زاده زینب

  زینب سلطان‌زاده

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
 • شرزه‌ای مریم

  مریم شرزه‌ای

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  sharzehee [at] yazd.ac.ir
 • عبقری محمدجواد

  محمدجواد عبقری

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  abghary [at] yazd.ac.ir
 • فتاحی سعید

  سعید فتاحی

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  sfattahi [at] yazd.ac.ir
 • مشروطه حسن‌آقا

  حسن‌آقا مشروطه

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  mashroteh [at] yazd.ac.ir
 • نمیرانیان رستم

  رستم نمیرانیان

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  r.namiranian [at] yazd.ac.ir
 • ودود مرتضی

  مرتضی ودود

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  mortezavadood [at] yazd.ac.ir
 • هادی‌زاده محسن

  محسن هادی‌زاده

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  hadizadeh [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}