رئیس پردیس فنی و مهندسی
دهقان علی‌اکبر
علی‌اکبر دهقان دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
adehghan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/adehghan
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
سرپرست معاونت پژوهشی پردیس فنی و مهندسی
رفیعیان منصور
منصور رفیعیان دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rafeeyan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rafeeyan
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
معاون پشتیبانی پردیس فنی و مهندسی
دهقان سیمکانی رضا
رضا دهقان سیمکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rdehghans [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dehghans
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۳ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
معاون آموزشی پردیس فنی و مهندسی،مدیر گروه پژوهشی کیفیت توان در دانشگاه یزد
صدیقی علیرضا
علیرضا صدیقی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sedighi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sedighi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۳ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}