اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

فضیلت‌فر علیمحمد

علیمحمد فضیلت‌فر

دانشیار
بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۴
afazilatfar [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی

دکترا

 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی

بخش‌های آموزشی

زبان و ادبیات عرب

مدیر بخش
زبان و ادبیات عرب

رضا افخمی عقدا

دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۵
afkhami [at] yazd.ac.ir

زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر بخش
زبان و ادبیات انگلیسی

سید محمد انوشه

دانشیار بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۵
sanooshe [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • افخمی عقدا رضا

  رضا افخمی عقدا

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  afkhami [at] yazd.ac.ir
 • جباری علی‌اکبر

  علی‌اکبر جباری

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  jabbari [at] yazd.ac.ir
 • رضایی محمد‌جواد

  محمد‌جواد رضایی

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mrezai [at] yazd.ac.ir
 • علامی حمید

  حمید علامی

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  hallami [at] yazd.ac.ir
 • فضیلت‌فر علیمحمد

  علیمحمد فضیلت‌فر

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  afazilatfar [at] yazd.ac.ir
 • قادری اردکانی فاطمه

  فاطمه قادری اردکانی

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
 • مزدایسنا گلنار

  گلنار مزدایسنا

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
 • میمندی وصال

  وصال میمندی

  دانشیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  vmeymandi [at] yazd.ac.ir
 • بیانلو علی

  علی بیانلو

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  abayanlou [at] yazd.ac.ir
 • جهان تیغ حسین

  حسین جهان تیغ

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  hjahan [at] yazd.ac.ir
 • سید مسیح ذکاوت

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  zekavat [at] yazd.ac.ir
 • روان‌شاد علی‌اصغر

  علی‌اصغر روان‌شاد

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  ravanshada [at] yazd.ac.ir
 • سلمانی مروست محمد‌علی

  محمد‌علی سلمانی مروست

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  salmani_m [at] yazd.ac.ir
 • سمتی محمد‌مهدی

  محمد‌مهدی سمتی

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir
 • فارسی بهنام

  بهنام فارسی

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات عربی
  behnam.farsi [at] yazd.ac.ir
 • فاطمه مهدوی‌راد

  استادیار
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mahdavirad [at] yazd.ac.ir
 • اسلامی‌زاده احمد‌رضا

  احمد‌رضا اسلامی‌زاده

  مربی
  بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  eslamizadeh [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}