ارتقای سطح علمی دانشگاه در گرو بها دادن به تحقیق و پژوهش است
بررسی مسائل و مشکلات دانشکده زبان‌های خارجی
کارگاه تخصصی روش‌های تحقیق در آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه یزد برگزار شد
نشست علمی
بررسی جلوه‌های موسیقیایی قرآن کریم در دانشگاه یزد
دومین نشست گفتمان مشترک ادبیات تطبیقی در دانشگاه یزد برگزار شد
آشنایی با روش های استفاده از آخرین ابزار تکنولوژی در یادگیری و آموزش زبان در دانشگاه یزد
نشست علمی تاریخ نقد ادبی تا قرن بیستم با تکیه بر شعر و زبان برگزار شد
نشست علمی جستاری در تعاملات زبان و فرهنگ در دانشگاه یزد برگزار شد
موافقت با طرح پژوهشی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در قالب برنامه پژوهشی جندی شاپور
سمینار تخصصی طب و دارو سازی سنتی در دانشگاه یزد برگزار شد
مراسم گرامیداشت دکتر بهداد استاد فقید دانشگاه یزد
زن عنصر اصلی تشکیل خانواده است
انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران شعبه استان یزد راه‌اندازی شد
محفل انس با قرآن در دانشگاه یزد برگزار شد
استفاده از روشهای جدید دربرنامه‌ریزی درسی و تدریس
اولین دانشجوی دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی از پایان‌نامه خود دفاع کرد
مسئولان جدید دانشگاه منصوب شدند
سمینار علمی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}