معرفی دانشکده زبان و ادبیات

معرفی دانشکده ادبیات

بنیاد و اساس این دانشکده به سال ۱۳۵۵ ﮬ.ش باز می‌گردد، زمانی‌که گروه زبان و ادبیات فارسی در دانش‌سرای عالی یزد شکل گرفت. این دانش‌سرا بعدها به دانشگاه تربیت معلم یزد تغییر نام یافت و در سال ۱۳۷۱ ﮬ. ش در دانشگاه یزد ادغام شد. با ادغام دانشگاه تربیت معلم در دانشگاه یزد، دانشکده زبان و ادبیات فارسی به ریاست آقای دکتر محمدعلی صادقیان تشکیل گردید. این دانشکده در آغاز تنها دارای یک رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی و با دو گرایش دبیری و محض بود. با ایجاد رشته‌های زبان و ادبیات عرب در مقطع کارشناسی به سال ۱۳۷۶ و زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به سال ۱۳۷۳ سه گروه همگون در دانشکده شکل گرفت و با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام دانشکده از تاریخ ۸۴/۸/۱۱ به دانشکده زبان و ادبیات تغییر یافت. در حال حاضر دانشکده زبان و ادبیات، دارای سه گروه زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات انگلیسی است که هرکدام از گروه‌های یاد شده در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرند.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}