ذکاوت سید مسیح

سید مسیح ذکاوت

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۱ ۱۳۹۴ دانشگاه شیراز زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ دانشگاه شیراز زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ دانشگاه شیراز زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی
ادبیات جهان
ادبیات معاصر
ادبیات امریکا
نمایشنامه
رمان
روش تحقیق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طنز و مطایبه
هویت
ادبیات تطبیقی
نظریه ادبی

اطلاعات تماس

zekavat [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zekavat
- ساختمان امامت، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}