بیانلو علی

علی بیانلو

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ۱۳۷۹ ۱۳۸۳ دانشگاه قم زبان و ادبیات عربی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نگارش، گفت و شنود، صرف و نحو
متون جاهلی و اسلامی و ادب متعهد و ادب عباسی (ارشد)
تاریخ ادبیات دوره سقوط بغداد (ارشد)
عروض و قافیه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نقد ادب معاصر عربی
بررسی شعر، داستان و نمایش‌نامه

اطلاعات تماس

abayanlou [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/bayanlou
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}