سمتی محمد‌مهدی

محمد‌مهدی سمتی

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۶ ۱۳۷۹ دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ۱۳۷۱ ۱۳۷۵ دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵۱۳۹۷دانشگاه یزدرئیس بخش زبان و ادبیات عرب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون نظم و نثر دوره‌های مختلف ادبی
فن ترجمه
تاریخ ادبیات دوره‌های مختلف ادبی
روزنامه و مجلات عربی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات معاصر عربی
حوزه میان‌رشته‌ای
ترجمه

اطلاعات تماس

m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/semati
http://semati2000.blogsky.com ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}