فارسی بهنام

بهنام فارسی

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۳ دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ دانشگاه گیلان زبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۷تاکنوندانشگاه یزدمدیر داخلی نشریه نقد ادب معاصر عربی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقد ادبی
بلاغت
صرف و نحو
ترجمه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات تطبیقی
نقد ادبی

اطلاعات تماس

behnam.farsi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/farsi
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۶۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}