اسلامی‌زاده احمد‌رضا

احمد‌رضا اسلامی‌زاده

مربی دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۸ ۱۳۷۱ دانشگاه شیراز آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشگاه شیراز زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه یزدمعاون گروه زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دروس زبان عمومی برای کلیه رشته‌ها
گفت و شنود ۱، ۲
دروس ترجمه بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱،‌ ۲
متون برگزیده نثر ادبی
کاربرد اصطلاحات در ترجمه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تفاوت‌های فرهنگی و تاثیر آنها بر کاربرد زبان

اطلاعات تماس

eslamizadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/eslamizadeh
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}