جهان تیغ حسین

حسین جهان تیغ

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ دانشگاه مالایا مالزی ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ دانشگاه علامه طباطبایی زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نمایش‌نامه
داستان کوتاه
شعر انگلیسی
ادبیات جهان
درآمدی بر ادبیات ۱، ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات پسا استعمارگرایی
مطالعات فرهنگی

اطلاعات تماس

hjahan [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/jahan
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۷۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}